Friday, May 2, 2014

Saigon chiều mưaSau những tháng ngày hun đốt là những giờ mưa như trút nước.

Mở đầu cho mùa lễ 30/4 năm nay là trận mưa lớn. Mưa cứ như phải nhịn, phải nín cả thế kỷ trước đó.

Bà con đi chơi lễ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Mưa hay nắng? Thích hay không?

Suy cho cùng, cũng chẳng thể thay đổi. Chỉ còn biết thích nghi mà thôi.


No comments:

Post a Comment